top of page

นโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการใช้

            กรุณาใช้เวลาอ่านนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการใช้ฉบับนี้ ท่านยินยอมให้ทำการเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผย และเก็บรักษาข้อมูลตามที่กำหนดในนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการใช้เมื่อท่านได้ใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง (ตามที่อธิบายไว้ต่อไป) รวมถึงเมื่อท่านเข้าถึงเนื้อหาหรือวิดีโอ 

             ขอบพระคุณสำหรับการเข้าชมเว็บไซต์ บริการดิจิทัลนำเสนอให้แก่ท่านโดย มารุชู บุซซัน (“Maruchu Bussan”, “พวกเรา” หรือ “เรา”) ความเป็นส่วนตัวของท่านคือสิ่งสำคัญ เมื่อเป็นเช่นนี้ เราได้จัดทำนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการใช้ (“นโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการใช้”) อธิบายถึงวิธีการจัดการข้อมูลออนไลน์ และทางเลือกที่ท่านเลือกเกี่ยวกับวิธีการรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่านโดยผ่านทางบริการดิจิทัล และในกลุ่มของเครือข่ายบริการดิจิทัลที่ดำเนินการและอยู่ในเครือของ มารุชู บุซซัน ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ออนไลน์ บนมือถือ แอพพลิเคชั่น หรือบริการดิจิทัลที่ มารุชู บุซซัน เป็นเจ้าของ ดำเนินการ หรือนำเสนอ ในนามของมารุชู บุซซันเองหรือที่เป็นของบริษัทในเครือ รวมถึงบริการติดตั้งเว็บไซต์ออนไลน์ บนมือถือ แอพพลิเคชั่น หรือบริการดิจิทัล ซึ่งมี นโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการใช้ปรากฎอยู่

ก. การอัพเดท หรือวันที่มีผลบังคับ

             ทางเรามีสิทธิ์อัพเดทนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการใช้ได้เป็นครั้งๆไป เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสำคัญๆโดยการส่งข้อความอีเมล์ไปยังอีเมลแอ็เดรสของท่านที่ได้แจ้งไว้ล่าสุด หรือส่งจดหมายแจ้งเรื่องบริการของเรา เราส่งเสริมท่านให้ตรวจสอบและทบทวนนโยบายดังกล่าวย้อนหลังเป็นระยะๆ ทั้งนี้เพื่อที่ท่านจะได้ทราบว่าเราเก็บข้อมูลอะไรบ้าง นำข้อมูลไปใช้อย่างไร และนำไปแบ่งปันให้กับใคร นโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการใช้ที่ประกาศสำหรับบริการนี้ได้รับการอัพเดทเมื่อ 27 มกราคม พ.ศ. 2563

ข. ข้อมูล

             เราเก็บและรับข้อมูลที่ส่งมาทั้งที่แบบจัดหาให้แก่เราโดยตรง เช่นข้อมูลส่วนตัวที่ท่านได้จัดหาให้ตอนที่ท่านได้เยี่ยมชมบริการต่างๆ และข้อมูลที่ท่านส่งมาให้เราเองหรือโดยอัตโนมัติ เช่นข้อมูลทางอ้อมที่ไม่ระบุชื่อซึ่งเก็บจากเบราเซอร์ของท่านหรืออุปการณ์ของท่าน ในนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการใช้นี้ เราอ้างถึงข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวถึงนี้ด้วยคำว่า “ข้อมูล” 

1. ข้อมูลที่ท่านจัดหาให้เรา

              สำหรับบริการบางชนิด ท่านจะต้องลงทะเบียน สั่งสินค้า เข้าร่วมประกวด โหวตลงคะแนน หรือแสดงความคิดเห็นอื่นๆ รับรองบริการของเราหนึ่งประเภท เช่น หนังสือพิมพ์ออนไลน์ หรือข้อความแจ้งเตือน หรือมีส่วนร่วมในการปภิปรายปัญหาต่างๆหรือในกลุ่มคน สำหรับบริการต่างๆที่เรานำเสนอนี้ หลักๆแล้วเราจะเก็บข้อมูลหลายแบบจากท่าน เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์ และข้อมูลบัตรเครดิต สำหรับบางบริการ ท่านสามารถส่งข้อมูลของบุคคลอื่นได้ ตัวอย่างเช่นท่านอาจส่งชื่อบุคคล และอีเมล์เพื่อส่งบัตรแนะนำตัวอิเล็กทรอนิกส์ และหากท่านสั่งสินค้าออนไลน์ และต่องการส่งให้แก่ผู้รับโดยตรง ท่านจะต้องส่งชื่อและที่อยู่ของผู้รับ ข้อมูลนี้รวมถึงชื่อผู้รับ ที่อยู่ อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์

2. ข้อมูลที่ส่งมาหรือเก็บโดยอัตโนมัติ

              เรา และ “คู่ค้า” ของเราผู้รวมอยู่ในเครือของมารุชู บุซซัน บุคคลที่สามผู้จัดหาบริการ ผู้ทำการโฆษณา เครือข่ายการโฆษณา และแพลทฟอร์ม ตัวแทน และการจัดจำหน่าย หรือคู่ค้าอื่นๆที่ใช้เครื่องมืออัตโนมัติในการเก็บข้อมูลที่หลากหลายเกี่ยวกับท่าน คอมพิวเตอร์ของท่าน หรืออุปกรณ์ที่ใช้เข้าถึงบริการของเรา ตัวแทนรายการประเภทข้อมูลที่เก็บอัตโนมัติอย่างคร่าว หมายรวมถึง เครือข่าย หรือ อินเตอร์เน็ต โปรโตคอล แอดเดรส และประเภทของเบราเซอร์ที่ท่านใช้ (ตัวอย่างเช่น โครม ซาฟารี ไฟร์ฟ็อกซ์ อินเตอร์เน็ตเอ็กพลอเรอร์) ประเภทของระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้ (ตัวอย่างเช่น ไมโครซอฟท์ วินโดว์ หรือ แม็ค โอเอส) ชื่อของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ตัวอย่างเช่น คอมแคส เวอร์ไรซอน หรือ เอทีแอนด์ที) และโดเมนที่ใช้โดยผู้จัดหาบริการดังกล่าว ระบบมือถือ ตัวระบุอุปกรณ์ (เช่น แอ็บเปิ้ล ไอดีเอฟเอ หรือเอ็นดรอย แอดเวอร์ไทซิ่ง ไอดี) การตั้งค่าอุปกรณ์ การตั้งค่าเบราเซอร์ หน้าเว็บเพจของบริการที่ท่านเข้าชม บริการที่เข้ามชมก่อนและหลังจากที่เข้าชมบริการหนึ่ง ลักษณะการจับถือ หรืออุปกรณ์มือถือที่ใช้เพื่อเข้าดูบริการ (เช่น ไอโอเอส เอ็นดรอย) ข้อมูลด้านพื้นที่ และเนื้อหา และการโฆษณาที่ท่านเข้าถึง การเห็น การส่งต่อ และ/หรือการคลิ๊ก กรุณาดูที่ส่วนหัวข้อต่างตามรายการบุคคล (คุกกี้) และผู้ใช้อื่นๆ และเทคโนโลยีการกำหนดกลุ่มในการโฆษณา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล

3. ข้อมูลทางภูมิศาสาตร์สถานที่ 

              หากท่านเข้าถึงบริการๆหนึ่งจากอุปกรณ์มือถือ หรือผ่านทางแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ท่านจะถูกถามให้แชร์ข้อมูลทางภูมิสถานที่ของท่านกับเรา (จีพีเอส) เราจะได้ทำการปรับแต่งประสบการณ์ใช้บริการของท่านหรือกับบริการอื่นๆได้ ในกรณีที่เราทำงานกับหุ้นส่วนเช่น บุคคลที่สามผู้ทำแพลทฟอร์มการโฆษณา หากท่านตกลงให้เก็บข้อมูล ในกรณีส่วนใหญ่ ท่านสามารถปิดการให้ข้อมูลดังกล่าวได้ทุกเมื่อโดยเข้าไปที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในอุปกรณ์มือถือของท่าน และ/หรือผ่านการตั้งค่าในแอพพลิเคชั่นบนมือถือที่เกี่ยวข้อง

4. ข้อมูลที่เก็บโดยและจากบริการโซเชียลมีเดีย และแพลทฟอร์มอื่นๆของบุคคลที่สาม

           คุณยังสามารถมีส่วนร่วมกับเนื้อหาของเราเช่นวิดีโอเกมแอปพลิเคชันและข้อเสนออื่น ๆ บนหรือผ่านบริการสื่อสังคมออนไลน์หรือแพลตฟอร์มบุคคลที่สามอื่น ๆ เช่น Facebook หรือปลั๊กอินโซเชียลมีเดียบุคคลที่สามอื่น ๆ การรวมระบบและแอปพลิเคชัน เมื่อคุณมีส่วนร่วมกับเนื้อหาของเราหรือผ่านบริการสื่อสังคมออนไลน์หรือแพลตฟอร์มบุคคลที่สามอื่น ๆ ปลั๊กอิน การผสมผสาน หรือแอปพลิเคชัน คุณอาจอนุญาตให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลบางอย่างในโปรไฟล์ของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงชื่อของคุณที่อยู่อีเมลภาพถ่ายเพศวันเกิดสถานที่รหัสที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องหรือไฟล์ผู้ใช้บัญชีโซเชียลมีเดียเช่นภาพถ่ายและวิดีโอรายชื่อเพื่อนหรือคนรู้จักของคุณคนที่คุณติดตาม และ / หรือผู้ที่ติดตามคุณหรือโพสต์ของคุณหรือ“ กดไลค์” สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการที่โซเชียลมีเดียบริการและแพลตฟอร์มอื่น ๆ ของบุคคลที่สามปลั๊กอินอินทิเกรชันหรือแอปพลิเคชันจัดการข้อมูลของคุณ การใช้งานซึ่งอาจอนุญาตให้คุณแก้ไขการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ

เมื่อเราทำปฏิสัมพันธ์กับคุณผ่านเนื้อหาของเราบนเว็บไซต์แอปพลิเคชัน การผสานรวมหรือแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เราอาจได้รับข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเนื้อหานั้น เช่น เนื้อหาที่คุณได้ดู ประสิทธิภาพของเกม คะแนนสูง และข้อมูลเกี่ยวกับโฆษณาในเนื้อหาที่คุณแสดงหรืออาจคลิก

ค. เรานำข้อมูลไปใช้อย่างไร

              เราและคู่ค้าของเรานำข้อมูลไปใช้กับ

1. นำเสนอบริการและสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับบริการ หรือบัญชีของคุณกับเรา

2. ดำเนินการตามคำขอของคุณเกี่ยวกับบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่ คำขอจดหมายข่าวและการแจ้งเตือน

3. ตอบคำถามของคุณและแจ้งให้คุณทราบหากคุณชนะการแข่งขัน

4. สื่อสารกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โปรแกรมหรือบริการอื่น ๆ ที่เราเชื่อว่าอาจเป็นที่สนใจของคุณ

5. บังคับใช้ข้อกำหนดทางกฎหมาย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่ นโยบายและข้อกำหนดในการให้บริการของเรา) ที่ควบคุมการใช้บริการของเรา และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่คุณให้ข้อมูล

6. ให้การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับบริการ

7. ป้องกันการฉ้อโกงหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (รวมถึง แต่ไม่จำกัดแค่ การละเมิดลิขสิทธิ์) บนเว็บไซต์ หรือผ่านบริการต่าง

8. ปกป้องความปลอดภัยของผู้ใช้ของเรา

9. ปรับแต่งหรือปรับเปลี่ยนโฆษณาข้อเสนอและเนื้อหาที่มีให้คุณตามการเยี่ยมชมและ / หรือการใช้บริการหรือเว็บไซต์ออนไลน์หรือมือถือแอปพลิเคชันแพลตฟอร์ม หรือบริการอื่น ๆ และวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโฆษณาข้อเสนอและเนื้อหาเหล่านั้น เช่นเดียวกับการโต้ตอบของคุณกับพวกเขา

10. ทำการวิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีการใช้บริการหรือส่วนใด ๆ ของบริการ

11. ส่งของขวัญการ์ดเชิญหรืออีเมลหากคุณใช้บริการเหล่านี้ไปยังผู้รับที่คุณกำหนด

              เมื่อคุณให้ข้อมูลจากบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณ มันจะช่วยให้เราสามารถทำสิ่งต่าง ๆ เช่น (1) นำเสนอเนื้อหาพิเศษ (2) ปรับประสบการณ์ออนไลน์ของคุณให้เป็นมีความเฉพาะตัวของคุณกับเราทั้งภายในและภายนอกบริการของเรา (3) ติดต่อคุณผ่านสังคมออนไลน์ บริการสื่อหรือโดยตรงโดยการส่งข่าวสารล่าสุดข้อเสนอพิเศษและรางวัล และ (4) ช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันประสบการณ์และเนื้อหาของคุณผ่านบริการสื่อสังคมออนไลน์

เมื่อคุณให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณกับเราผ่านแอปพลิเคชันบริการของเราหรือบนบริการสื่อสังคมออนไลน์หรือแพลตฟอร์มบุคคลที่สามอื่น ๆ สมาชิกที่ใช้บริการอาจดูข้อมูลดังกล่าวได้ และเราไม่สามารถป้องกันการที่บุคคลที่สามนำข้อมูลไปใช้ต่อได้ เราหรือหุ้นส่วนอาจใช้ "คุกกี้" หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลบางอย่างเข้ากับตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันซึ่งจะเชื่อมโยงข้อมูลกับอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเทคโนโลยีเหล่านี้และวิธีการใช้งานของเรา กรุณาเข้าไปที่หัวข้อ V, ชื่อ “คุกกี้” และเทคโนโลยีการกำหนดเป้าหมายผู้ใช้และโฆษณาอื่นๆ บางครั้งเราอาจเชื่อมโยงคุกกี้กับข้อมูลรวมถึงข้อมูลที่ไม่ได้ระบุ "แฮช" หรือข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนที่คุณให้ไว้ (เช่นระหว่างการลงทะเบียน) เพื่อส่งหรือช่วยให้คู่ค้าของเราส่งโฆษณาและข้อเสนอตามที่คุณให้ความสนใจ หรือตามข้อมูลประชากร เราอาจรวมข้อมูลใด ๆ ที่เราเก็บรวบรวมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้างต้น และบางครั้งอาจปรับปรุงข้อมูลด้วยข้อมูลอื่น ๆ ที่เราได้รับจากแหล่งบุคคลที่สาม โปรดทราบว่าหากคุณเลือกที่จะส่งข้อมูลหรือเนื้อหาเพื่อการเผยแพร่ (เช่น จดหมายถึงบรรณาธิการของเรา ความคิดเห็นที่ส่งไปยังบุคคลในโทรทัศน์ของเรา โพสต์ไปยังบล็อก หรือกระดานสนทนาหรือวิดีโอ) เราอาจเผยแพร่ข้อมูลและเนื้อหารวมถึงข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับคุณ (เช่น ชื่อ ชื่อหน้าจอ หรือตำแหน่ง) ในทำนองเดียวกัน หากคุณลงทะเบียนและสร้างโปรไฟล์ด้วยบริการของเรา ชื่อหน้าจอที่คุณเลือกรวมถึงเนื้อหาอื่น ๆ ที่คุณส่งไปยังโปรไฟล์ของคุณ (เช่น ภาพถ่ายความคิดเห็นวิดีโอรีวิว) จะปรากฏต่อสาธารณะ ซึ่งสามารถค้นหาได้ ตรวจพบได้โดยบุคคลที่สาม และอาจถูกนำมาใช้ซ้ำ และแจกจ่ายภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ดูข้อกำหนดการใช้งานของเราสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้เนื้อหาที่คุณส่ง

 

ง. การแบ่งปันและการเปิดเผยข้อมูล

              เราสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ดังนี้

1. สำหรับผู้ให้บริการหรือพันธมิตรที่เรามีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจในนามของเรา ซึ่งอาจรวมถึงผู้ให้บริการที่: (a) ทำการวิจัย และการวิเคราะห์; (b) สร้างเนื้อหา (c) ให้การสนับสนุนลูกค้าทางเทคนิค หรือการดำเนินงาน (d) ดำเนินการ หรือสนับสนุนการตลาด (เช่น อีเมล หรือแพลตฟอร์มโฆษณา) (e) ปฏิบัติตามคำสั่งซื้อ และคำขอของผู้ใช้ (f) จัดการการชำระเงิน (g) โฮสต์บริการของเรา ฟอรัม และชุมชนออนไลน์ (h) จัดการแข่งขัน (i) บำรุงรักษาฐานข้อมูล (j) ส่ง หรือสนับสนุนการโฆษณาออนไลน์ หรือมือถือ และ (k) สนับสนุนบริการของเราอื่นในแบบอื่นๆ

2. สำหรับการตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย ตัวอย่างเช่น ในการดำเนินการตามคำสั่งศาล หรือหมายศาล การบังคับใช้กฎหมาย หรือคำขอของหน่วยงานรัฐบาล หรือคำขอที่คล้ายกัน

3. กับบุคคลที่สาม เพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือดำเนินการ (ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว) เกี่ยวกับกิจกรรมที่อาจผิดกฎหมายการทุจริตที่น่าสงสัย สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลใด ๆ เรา หรือบริการ หรือการละเมิดนโยบายของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดการใช้งานของเราเพื่อตรวจสอบ หรือบังคับใช้

4. ดำเนินการตามนโยบายที่บังคับใช้กับบริการต่างๆ

5. เราอาจถ่ายโอนข้อมูลของคุณบางส่วนหรือทั้งหมด หากเรา หรือหนึ่งในส่วนงานธุรกิจของเรา ได้ดำเนินการเปลี่ยนผ่านกิจการ เช่น การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการโดยบริษัทอื่น หรือการขายสินทรัพย์ทั้งหมด หรือบางส่วน หรือหากส่วนสำคัญของกิจการ หรือสินทรัพย์ส่วนงานธุรกิจถูกขายหรือควบรวมในลักษณะนี้

6. เราสามารถแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทในเครือ ทั้งนี้พวกเขาสามารถจัดหา พัฒนา และสื่อสารกับคุณได้เกี่ยวกับบริการของเขาเอง หรือสินค้าและบริการของคู่ค้าทางการตลาด ในกรณีที่ มารุชู บุซซัน ได้แบ่งปันข้อมูล มารุชู บุซซันจะเก็บรายการตัวแทนของบริษัทในเครือของเราไว้ที่นี่ 

7. เราอาจแบ่งปันข้อมูลกับ พันธมิตรที่ไม่ใช่บริษัทในเครือและบุคคลที่สาม (เช่น ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ผู้โฆษณา เครือข่ายโฆษณา และแพลตฟอร์มเอเจนซี่ นักการตลาดอื่น ๆ ผู้เผยแพร่นิตยสารผู้ค้าปลีกฐานข้อมูลแบบมีส่วนร่วม และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร) ต้องการทำตลาดผลิตภัณฑ์หรือให้บริการคุณ

              หากคุณต้องการยกเลิกการแบ่งปันดังกล่าวโปรดไปที่ วิธีการติดต่อเรา / การยกเลิกการติดต่อสื่อสารด้านการตลาดสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม โปรดทราบว่าบริการที่ครอบคลุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดการใช้งานนี้อาจมีเนื้อหา (เช่น การแข่งขันการชิงโชคการส่งเสริมการขายเกมแอปพลิเคชัน หรือการผสานรวมเครือข่ายสังคมออนไลน์) ที่สนับสนุนโดยมารุชู บุซซันหรือร่วมแบรนด์กับบุคคลที่สาม ตามความสัมพันธ์เหล่านี้ บุคคลที่สามอาจได้รับข้อมูลจากผู้เยี่ยมชม เราไม่สามารถควบคุมการใช้ข้อมูลนี้ของบุคคลที่สามซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาเองได้

 

จ. คุกกี้ และผู้ใช้อื่นๆ และเทคโนโลยีการกำหนดกลุ่มในการโฆษณา

              เราอาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อให้บริการของเราแก่คุณ และเพื่อโฆษณาให้คุณทราบ เราอาจทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อช่วยให้พวกเขาโฆษณาให้คุณทราบ เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันมือถืออื่น ๆ และเพื่อช่วยให้พวกเขาทำการวิเคราะห์ผู้ใช้ เทคโนโลยีเหล่านี้อาจถูกใช้เพื่อวิเคราะห์ว่าผู้ใช้ของเราโต้ตอบกับการโฆษณาบนบริการของเรา และที่อื่น ๆ โดยทั่วไปอย่างไร เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ใช้ของเราและบริการหรือข้อเสนอใดที่คุณอาจต้องการรับ เราอธิบายบางส่วนของเทคโนโลยีเหล่านี้ด้านล่าง

1. คุ้กกี้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ออนไลน์ของคุณ เราและพันธมิตรของเราใช้ "คุกกี้" หรือเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ คุกกี้คือไฟล์ข้อความที่อยู่ในเบราว์เซอร์ของคอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บการตั้งค่าของคุณ เราใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ เพื่อทำความเข้าใจกับบริการและการใช้งานอินเทอร์เน็ตและเพื่อปรับปรุงหรือปรับแต่งผลิตภัณฑ์เนื้อหาข้อเสนอบริการหรือโฆษณาบนบริการของเรา ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้คุกกี้เพื่อปรับเปลี่ยนประสบการณ์ของคุณในบริการของเรา (เช่นเพื่อจดจำคุณด้วยชื่อเมื่อคุณกลับไปที่บริการ) บันทึกรหัสผ่านของคุณในพื้นที่ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน และช่วยให้คุณใช้ตะกร้าสินค้าบนบริการของเรา นอกจากนี้เรายังอาจใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ เพื่อช่วยให้เราเสนอผลิตภัณฑ์เนื้อหาข้อเสนอหรือบริการที่คุณอาจสนใจและเพื่อส่งโฆษณาที่เกี่ยวข้องเมื่อคุณเยี่ยมชมบริการนี้หรือเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ เราหรือแพลตฟอร์มบุคคลที่สามซึ่งเราทำงานอาจวางหรือจดจำคุกกี้ที่ไม่ซ้ำใครในเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อให้คุณสามารถรับเนื้อหาข้อเสนอบริการหรือโฆษณาที่กำหนดเองบนบริการของเราหรือเว็บไซต์อื่น ๆ คุกกี้เหล่านี้ไม่มีข้อมูลที่จะระบุตัวตนของคุณเป็นการส่วนตัว คุกกี้อาจเชื่อมโยงกับข้อมูลประชากรที่ไม่ระบุตัวตนหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงหรือได้มาจากข้อมูลที่คุณสมัครใจส่งมาให้เรา (เช่นที่อยู่อีเมลของคุณ) ที่เราอาจแบ่งปันกับผู้ให้บริการในรูปแบบที่อ่านไม่ได้ เราผู้ให้บริการบุคคลที่สามผู้โฆษณาเครือข่ายโฆษณาและแพลตฟอร์มหน่วยงานหรือพันธมิตรของเราอาจใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ เพื่อจัดการและวัดประสิทธิภาพของโฆษณาที่แสดงบนหรือส่งโดยหรือผ่านบริการที่เรามีให้ สิ่งนี้ช่วยเราผู้ให้บริการและพันธมิตรของเราให้บริการโฆษณาที่เกี่ยวข้องมากขึ้น

2. การซิงค์คุกกี้และตัวระบุ เราอาจทำงานร่วมกับพันธมิตรของเรา (ตัวอย่างเช่น แบบฟอร์มโฆษณาของบุคคลที่สาม) เพื่อประสานตัวระบุที่ไม่ระบุตัวตนและไม่ระบุชื่อ (เช่นส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุกกี้) เพื่อให้ตรงกับตัวระบุผู้ใช้ที่เข้ารหัสโดยไม่ซ้ำกับพันธมิตรของเรา ตัวอย่างเช่นเราอาจทำเช่นนี้เพื่อปรับปรุงจุดข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์เฉพาะและทำให้เราหรือคนอื่น ๆ ส่งโฆษณาที่มีความเกี่ยวข้องมากขึ้น จับคู่ผู้ใช้กับความสนใจผลิตภัณฑ์ที่น่าจะเป็นของพวกเขา หรือการปรับแต่งการโฆษณา

3. วัตถุที่เก็บไว้ในเครื่อง บริการของมารุชู บุซซันที่นำเสนออาจใช้วัตถุที่จัดเก็บไว้ในเครื่อง (“LSOs”) และเทคโนโลยีติดตามการจัดเก็บข้อมูลฝั่งไคลเอ็นต์อื่น ๆ ในบางสถานการณ์ที่ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นเช่นการจดจำการตั้งค่าการกำหนดค่าและการใช้งานคล้ายกับคุกกี้ของเบราว์เซอร์ เพื่อกำหนดเป้าหมายหรือช่วยพันธมิตรของเรากำหนดเป้าหมายโฆษณาวิเคราะห์ประสิทธิภาพโฆษณาหรือดำเนินการวิเคราะห์ผู้ใช้เว็บไซต์หรือตลาด สำหรับ LSO ที่ Adobe Flash ใช้คุณสามารถเข้าถึงเครื่องมือการจัดการ Flash ได้จากเว็บไซต์ของ Adobe นอกจากนี้เบราว์เซอร์บางตัว แต่ไม่ใช่ทุกเบราว์เซอร์จะให้ความสามารถในการลบ LSO บางครั้งภายในการตั้งค่าคุกกี้และความเป็นส่วนตัว

4. ปิดการใช้งานคุกกี้ เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่มีการตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้ คุณอาจสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้เตือนคุณก่อนที่จะยอมรับคุกกี้บางตัวหรือปฏิเสธคุกกี้บางตัว อย่างไรก็ตามหากคุณปิดการใช้งานคุกกี้ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ คุณสมบัติบางประการของบริการอาจใช้งานยากหรือใช้ไม่ได้ เราทำงานร่วมกับบริษัท บุคคลที่สามบางแห่งที่ใช้เทคนิคนอกเหนือจากคุกกี้ HTTP เพื่อจดจำคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณและ / หรือเพื่อรวบรวมและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเว็บของคุณรวมถึง บริษัทที่รวมเข้ากับบริการของเรา โปรดทราบว่าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณอาจไม่อนุญาตให้คุณบล็อกการใช้เทคนิคเหล่านี้ และการตั้งค่าเบราว์เซอร์ที่บล็อกคุกกี้แบบดั้งเดิมอาจไม่มีผลกับเทคนิคดังกล่าว หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการโฆษณาตามความสนใจหรือการเลือกไม่รับโฆษณาประเภทนี้โดยบุคคลที่สามเหล่านั้นซึ่งเป็นสมาชิกของโปรแกรมเลือกไม่รับ DAA ของโปรดไปที่ http://www.aboutads.info

5. เว็บบีคอน เราและพันธมิตรของเราอาจใช้ "เว็บบีคอน" หรือเคลียร์ GIFs หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันซึ่งเป็นรหัสขนาดเล็กใส่ไว้ในบริการ หรือในอีเมลเพื่อตรวจสอบพฤติกรรม และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าชมที่ดูบริการหรืออีเมล ตัวอย่างเช่น เว็บบีคอนอาจถูกใช้เพื่อนับจำนวนผู้ใช้ที่เข้าชมหน้าเว็บ หรือเพื่อส่งคุกกี้ไปยังเบราว์เซอร์ของผู้เยี่ยมชมที่ดูบริการนั้น เว็บบีคอนอาจใช้เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญอีเมลของเรา (เช่นอัตราการเปิด การคลิก การส่งต่อ อื่นๆ)

6. ตัวระบุอุปกรณ์พกพา และ SDK บางครั้งเราใช้หรือเป็นพันธมิตรกับผู้เผยแพร่ผู้จัดพิมพ์ การกำหนดเป้าหมายหรือแพลตฟอร์มผู้พัฒนาแอพที่ใช้ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์มือถือ (“SDKs”) หรือใช้ SDK กับแอพมือถือที่เราเสนอเพื่อรวบรวมข้อมูลเช่นตัวระบุมือถือ (เช่น IDFAs และรหัสโฆษณา Android) และข้อมูลที่เชื่อมต่อกับวิธีที่อุปกรณ์มือถือโต้ตอบกับบริการของเราและผู้ที่ใช้บริการของเรา SDK มือถือเป็นเวอร์ชันแอปมือถือของเว็บบีคอน (ดูที่ "เว็บบีคอน" ด้านบน) SDK เป็นรหัสคอมพิวเตอร์ที่ผู้พัฒนาแอปสามารถรวมไว้ในแอพเพื่อให้โฆษณาสามารถแสดงข้อมูลที่จะรวบรวมและบริการหรือการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง เราอาจใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อส่งมอบหรือช่วยให้พันธมิตรของเราแสดงโฆษณาบางอย่างผ่านแอปพลิเคชันมือถือ และเบราว์เซอร์ตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์มือถือของคุณ หากคุณต้องการยกเลิกการโฆษณาตามความต้องการของคุณบนอุปกรณ์พกพาของคุณโปรดทำตามคำแนะนำในส่วน “ตัวเลือกโฆษณาของคุณ” ด้านล่าง โดยการเยี่ยมชมบริการไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนหรือเป็นอย่างอื่นคุณรับทราบและยอมรับว่าคุณให้ความยินยอมแก่เราในการติดตามกิจกรรมและการใช้บริการของคุณผ่านเทคโนโลยีที่อธิบายไว้ข้างต้นรวมถึงเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันที่พัฒนาขึ้นในอนาคต และเพื่อให้เราสามารถใช้เทคโนโลยีการติดตามดังกล่าวในอีเมลที่เราส่งถึงคุณ พันธมิตรที่ไม่ได้เป็นพันธมิตรของเราและบุคคลที่สามอาจตั้งค่าและเข้าถึงเทคโนโลยีการติดตามของตัวเองเมื่อคุณเยี่ยมชมบริการของเราและพวกเขาอาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณและกิจกรรมออนไลน์ของคุณตลอดเวลาและผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆ การใช้เทคโนโลยีการติดตามดังกล่าวไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเราและอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาเอง

 

ช. ทางเลือกในการโฆษณาของท่าน

              ช่วยให้เราสามารถจัดหาเนื้อหาที่หลากหลายสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเราที่เป็นที่รู้จัก และเพื่อให้เนื้อหาส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่ายแก่ผู้ใช้ของเรา ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณและผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการ เมื่อใช้แอปพลิเคชันมือถือคุณจะได้รับโฆษณาในแอปพลิเคชันที่ปรับให้เหมาะสม คุณสามารถรีเซ็ตตัวระบุโฆษณาของอุปกรณ์มือถือของคุณได้ทุกเมื่อโดยการเข้าถึงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในอุปกรณ์มือถือของคุณ นอกจากนี้แต่ละระบบปฏิบัติการ, iOS สำหรับโทรศัพท์ Apple, Android สำหรับอุปกรณ์ Android และ Windows สำหรับอุปกรณ์ Microsoft ให้คำแนะนำของตัวเองเกี่ยวกับวิธีการป้องกันการส่งมอบโฆษณาในแอปพลิเคชันที่ปรับแต่งเอง คุณสามารถตรวจสอบเอกสารสนับสนุนและ / หรือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับระบบปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องเพื่อเลือกไม่รับโฆษณาในแอปพลิเคชันที่ปรับให้เหมาะสม สำหรับอุปกรณ์อื่น ๆ และ / หรือระบบปฏิบัติการโปรดไปที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับอุปกรณ์หรือผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง (หรือตรวจสอบหน้าเว็บความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของ) ผู้ให้บริการแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 

ซ. ข้อมูลที่สำคัญอื่นๆเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของท่านง

1. วิธีที่เราตอบสนองต่อ “การไม่ติดตามสัญญาณ” ในเวลานี้ผลิตภัณฑ์และบริการของมารุชู บุซซันไม่จำสัญญาณเบราว์เซอร์อัตโนมัติเกี่ยวกับกลไกการติดตามซึ่งอาจรวมถึงคำแนะนำ“ ไม่ติดตาม”

2. บริการเชื่อมโยง ผลิตภัณฑ์และบริการ มารุชู บุซซัน บางส่วนมีการเชื่อมโยงหรือรวมเข้ากับบริการอื่น ๆ เช่น Facebook, Twitter, LinkedIn และบริการสื่อและแพลตฟอร์มอื่น ๆ ซึ่งการปฏิบัติด้านข้อมูลอาจแตกต่างจากของเรา ผู้เข้าชมควรศึกษาประกาศความเป็นส่วนตัวของบริการอื่น ๆ เหล่านี้เนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมข้อมูลที่ส่งหรือรวบรวมโดยบุคคลที่สามเหล่านี้

3. โอนเงินระหว่างประเทศ บริการนี้อยู่ภายใต้และดำเนินการตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา หากคุณอยู่นอกสหรัฐอเมริกาคุณใช้บริการนี้โดยยอมรับความเสี่ยงเอง มารุชู บุซซัน เป็นบริษัทที่ดำเนินงานทั่วโลกจึงจำเป็นต้องโอนข้อมูลของคุณไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลของคุณจะถูกถ่ายโอนและประมวลผลในสหรัฐอเมริกาที่ฐานข้อมูลกลางของเราทำงานอยู่ ในการใช้บริการนี้คุณ (ก) รับทราบว่าการปกป้องข้อมูลและกฎหมายอื่น ๆ ของประเทศอื่นเช่นสหรัฐอเมริกาอาจจัดให้มีมาตรฐานการป้องกันที่ครอบคลุมหรือป้องกันน้อยกว่าในประเทศของคุณและยินยอมให้รวบรวมข้อมูลของคุณ ประมวลผลและโอนตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดการใช้งานและกฎหมายของสหรัฐอเมริกา

4. ความปลอดภัยของข้อมูล เราได้จัดทำกระบวนการทางกายภาพอิเล็กทรอนิกส์และการบริหารจัดการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต รักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมออนไลน์อย่างถูกต้อง การป้องกันเหล่านี้แตกต่างกันไปตามความอ่อนไหวของข้อมูลที่เรารวบรวมและจัดเก็บ แม้ว่าเราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต แต่เราไม่สามารถรับรองได้ว่าข้อมูลจะไม่ถูกเปิดเผยเปลี่ยนแปลงหรือทำลายในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดการใช้งานนี้

5. คุณสามารถเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลได้อย่างไร คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่รวบรวมจากบริการของเราและเราเก็บรักษาไว้ได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณสร้างบัญชีที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านภายในบริการของเรา คุณสามารถเข้าถึงบัญชีนั้นเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่คุณให้ไว้ นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งอีเมลหรือจดหมายไปยังอีเมลต่อไปนี้เพื่อขอการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดระบุข้อมูลการลงทะเบียนของคุณสำหรับบริการดังกล่าวเช่นชื่อ นามสกุล และที่อยู่อีเมลในคำขอ เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบตัวตน หรือเพื่อยืนยันว่าคุณมีบัญชีอีเมลที่ใช้งานได้ อีเมลการจัดการอีเมล: info@loudpackinc.com

6. วิธีการติดต่อเรา / การยกเลิกการสื่อสารการตลาด หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวออนไลน์และเงื่อนไขการใช้งานสำหรับบริการนี้ หรือการนำไปใช้งาน หรือหากคุณต้องการยกเลิกการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามที่ไม่ใช่บริษัทในเครือหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงของบุคคลที่สามคุณสามารถติดต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดการใช้งานผู้ประสานงานที่ที่อยู่อีเมลข้างต้นและขอให้เรายกเลิกการแบ่งปันดังกล่าว เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบตัวตนหรือเพื่อยืนยันว่าคุณมีบัญชีอีเมลที่ใช้งานได้ หากคุณได้ลงทะเบียนเพื่อรับอีเมลของเราและไม่ต้องการรับข้อมูลการตลาดจากบริการนี้ให้ทำตามคำแนะนำ "ยกเลิกการสมัคร" ที่ให้ไว้ในอีเมลการตลาดใด ๆ ที่คุณได้รับจากบริการนี้ หากคุณได้ลงทะเบียนเพื่อรับข้อความจากเราและไม่ต้องการรับข้อความดังกล่าวอีกต่อไปคุณสามารถทำตามคำแนะนำเพื่อหยุดการส่งข้อความดังกล่าวซึ่งอาจรวมถึงการตอบกลับ“ STOP” ไปยังข้อความที่ได้รับ

7. ผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนีย – สิทธิความเป็นส่วนตัวในแคลิฟอร์เนียของคุณ 

กฎหมาย “ส่องแสง” ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา 1798.83 กำหนดให้ธุรกิจบางแห่งต้องตอบสนองต่อคำขอจากลูกค้าในแคลิฟอร์เนียเรื่องขอให้ทำตามแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรงของฝ่าย อีกทางหนึ่งธุรกิจอาจมีนโยบายที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแก่บุคคลที่สาม หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรงของบุคคลที่สามหากลูกค้าใช้ตัวเลือกในการยกเลิกการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าว เรามีนโยบายดังกล่าวในสถานที่ ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นในวิธีการติดต่อเรา / การยกเลิกการสื่อสารการตลาดหากคุณต้องการยกเลิกการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของเรากับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงของบุคคลที่สามหรือเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกสิทธิ กรุณาติดต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดการใช้งานผู้ประสานงานของเราตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

bottom of page